Χρήσιμα άρθρα γύρω από το χώρο του θαλάσσιου καγιάκ

Γιατί να προτιμήσετε τον Νηρέα;

Ο Νηρέας είναι αποτέλεσμα πολλαπλών πειραμάτων και πολλών ετών εμπειρίας. Υπήρξαν δυο χρόνια εντατικού σχεδιασμού και ανάπτυξης καθώς και η κατασκευή 4 πρωτότυπων καγιάκ μέχρι την επίτευξη του τελικού σχεδίου.

Chopped Strand Mat

Chopped Strand Mat

Το υαλοπίλημα είναι ένα ενισχυτικό για όλες τις χρήσεις και κοινώς αναφέρεται και ως Mat. Είναι κατασκευασμένο από κοντά νήματα γυαλιού, μικρού μήκους (από 6,5 – 12,5 – 25-50 μμ), με τυχαίο προσανατολισμό, τα οποία συνδέονται σε ένα σώμα με ρητίνη υψηλής διαλυτότητας, η οποία λέγεται binder.

Υαλούφασμα (Woven Roving)

Υαλούφασμα (Woven Roving)

Το υαλούφασμα είναι ένα ενισχυτικό πλέγμα με Roving. Roving είναι πλεξίδα κατασκευασμένη από 20-30-60 ίνες πλεγμένη παράλληλα και κάθετα προς τη διεύθυνση τυλίγματος του ρολού (περισσότερες πλεξίδες κατά μήκος).

Δισδιάστατο πεπλεγμένο ύφασμα (Biaxial Roving) & Aramid

Δισδιάστατο πεπλεγμένο ύφασμα (Biaxial Roving) & Aramid

To δισδιάστατο πεπλεγμένο ύφασμα αποτελείται από δύο στρώσεις μονοαξονικού υφάσματος, που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικό με τέτοιο τρόπο ώστε τα νήματα της μίας στρώσης με τα νήματα της δεύτερης να έχουν κάθετες διευθύνσεις. (0o & 90o) ή (±45ο).

Πολυεστερικές ρητίνες

Πολυεστερικές ρητίνες

Οι πολυεστερικές ρητίνες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, που διαφέρουν μεταξύ τους στη χημική σύσταση, στους ισοφθαλικούς και ορθοφθαλικούς. Ανάλογα, δηλαδή, με τα συστατικά, τον τρόπο παρασκευής του κάθε πολυεστέρα και τις μηχανικές ιδιότητες κατατάσσεται σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Gelcoat

Gelcoat

Μία ιδιαίτερη κατηγορία ρητινών είναι το gel coat, αφού είναι μία ρητίνη χωρίς ενισχυτικές ίνες, η οποία εφαρμόζεται στο καλούπι πριν από το πρώτο χέρι. Αυτή η επίστρωση με Gel coat είναι η εξωτερική επιφάνεια του σκάφους και για αισθητικούς λόγους είναι συνήθως έγχρωμη. Χωρίς τη χρήση του επικαλυπτικού το τελικό προϊόν θα ήταν σχεδόν διαυγές.