Υαλούφασμα (Woven Roving) picture_as_pdf print alternate_email

από Admin
Τελευταία ενημέρωση 27/12/2021
Υαλούφασμα (Woven Roving)

Το υαλούφασμα είναι ένα ενισχυτικό πλέγμα με Roving. Roving είναι πλεξίδα κατασκευασμένη από 20-30-60 ίνες πλεγμένη παράλληλα και κάθετα προς τη διεύθυνση τυλίγματος του ρολού (περισσότερες πλεξίδες κατά μήκος).

Αποτελείται δηλαδή από ίνες που είναι παράλληλες μεταξύ τους συνδεόμενες ανά ομάδες, έτσι ώστε να δημιουργούνται νήματα. Τα νήματα αυτά εξαπλώνονται σε δύο διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους και πλέκονται με αραιή πλέξη, έτσι ώστε να αποτελούν ένα σώμα, όπως ακριβώς το ύφασμα.

Η διεύθυνση της μεγαλύτερης αντοχής (περισσότερες ενισχυτικές ίνες) ονομάζεται στημόνι (Warp) και η κάθετη σε αυτή γέμισμα (Fill).

Πολύστρωτα (laminates) που έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από υαλούφασμα wooven roving και μονοαξονικά υφάσματα θεωρούνται ορθότροπα υλικά, δηλαδή έχουν ιδιότητες που είναι διαφορετικές στις τρεις κάθετες μεταξύ τους κύριες διευθύνσεις στο υπό εξέταση σημείο, λόγω του διαφορετικού αριθμού ή και της διαφορετικής μορφής των ενισχυτικών ινών στις δύο κύριες διευθύνσεις.

Το υαλούφασμα χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή θαλάσσιων καγιάκ αφού παρουσιάζει τα κάτωθι πλεονεκτήματα :

  1. Απλώνεται πολύ καλά και γενικά είναι εύχρηστο
  2. Πολύ γρήγορα επιτυγχάνεται το επιθυμητό πάχος στρωμάτωσης
  3. Έχει καλύτερες μηχανικές ιδιότητες από το Υαλοπίλημα.


Tags

Tags: Wooven roving υφάσματα